Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0023347
Predmet:PN-FR-317/19/TP, OSIGURANJE IMOVINE, OD RIZIKA POTRESA, OBJEKATA U IZGRADNJI I OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI PN-FR-317/19/TP
 
13.5.2019Odluka o početku postupka nabave
29.5.2019 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
29.5.2019 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
10.6.2019 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
13.6.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.7.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.7.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.7.2019Odluka o odabiru / poništenju
9.9.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja