Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0010202
Predmet:PN-T-979,997,03,08,016/13-VLB; GODIŠNJE ISPITIVANJE I BAŽDARENJE SIGURNOSNIH VENTILA U REGIJAMA STP-A PN-T-979,997,03,08,016/13-VLB
 
4.1.2013Odluka o početku postupka nabave
6.2.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.2.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.3.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.3.2013Odluka o odabiru / poništenju
4.7.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja