Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0008509
Predmet:IZRADA ELABORATA ZAŠTITE OKOLIŠA- ZAHTJEV ZA OCJENU I ISHOĐENJE RJEŠENJA O PROVEDENOM POSTUPKU OCJENE O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT „REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG PLINOVODA ZAGREB ISTOK - KUTINA DN 600/75 IZGRADNJOM KOMPRESORSKE STANICE U VELIKOJ LUDINI I REKONSTRUKCIJA MRČ OKOLI“ PN-I-149/15-ŽF
 
24.2.2015Odluka o početku postupka nabave
2.3.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.3.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.3.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.3.2015Odluka o odabiru / poništenju
20.4.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja