Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0006764
Predmet:ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KAPACITETIMA TRANSPORTNOG SUSTAVA ( SUKAP sustav) PN-STU-55/15-MB
 
12.2.2015Odluka o početku postupka nabave
18.2.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.3.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
17.3.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.3.2015Odluka o odabiru / poništenju
14.4.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja