Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-127003-120710
Predmet:NABAVA TONERA ZA PISAČE, TELEFAKS I KOPIRNE UREĐAJE PN-TONERI/10-LR
 
28.6.2010Odluka o početku postupka nabave
13.7.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.7.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
30.7.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.7.2010Odluka o odabiru / poništenju
9.9.2010 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja