Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0006185
Predmet:ODRŽAVANJE SKLOPOVSKE OPREME SUKAP SUSTAVA PN-STU-056/15-MM
 
10.2.2015Odluka o početku postupka nabave
16.2.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.3.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.3.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
16.3.2015Odluka o odabiru / poništenju
22.4.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja