Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0026400
Predmet:ODRŽAVANJE ČISTOĆE U SREDIŠNJEM POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRA PN-Z-737/17-AS
 
6.12.2017Odluka o početku postupka nabave
14.12.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.1.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.1.2018Odluka o odabiru / poništenju
17.1.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja