Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0009487
Predmet:DODATNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PN-PF-311/17-MB
 
8.5.2017Odluka o početku postupka nabave
17.5.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.6.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
12.6.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
12.6.2017Odluka o odabiru / poništenju
6.9.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja