Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0015586
Predmet:GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I ODRŽAVANJE KOTLOVNICA PN-T-119/19-AS
 
27.3.2019Odluka o početku postupka nabave
4.4.2019 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
4.4.2019 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
11.4.2019 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
18.4.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
21.5.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.6.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
6.7.2019Odluka o odabiru / poništenju
22.7.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja