Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0031610
Predmet:PN-UP-402/15/TP, STOLNA I PRIJENOSNA RAČUNALA PN-UP-402/15/TP
 
22.9.2015Odluka o početku postupka nabave
28.9.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.10.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.10.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
26.10.2015Odluka o odabiru / poništenju
30.11.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja