Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:PN-Z-799/17/TP, PRUŽANJE ZAŠTITARSKIH I VATROGASNIH USLUGA NA OBJEKTIMA PLINACRO-a PN-Z-799/17/TP
 
8.1.2018Odluka o početku postupka nabave
16.1.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
16.1.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
25.1.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
29.1.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
1.3.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.3.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
16.3.2018Odluka o odabiru / poništenju
16.4.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja