Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0007111
Predmet:RUČNA KOŠNJA TRAVE NA OBJEKTIMA REGIJE TRANSPORTA PLINA PN-T-1027,1028,1021,1025/12-MB
 
8.1.2013Odluka o početku postupka nabave
29.1.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
22.2.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
26.3.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.4.2013Odluka o odabiru / poništenju
3.7.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja