Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0032577
Predmet:PN-Z-443/19/TP, SANITARNA ZAŠTITA I UNIŠTAVANJE KOROVA U POSLOVNIM PROSTORIMA I OBJEKTIMA PLINACROA, PN-Z-443/19/TP
 
25.7.2019Odluka o početku postupka nabave
12.8.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.9.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.10.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.10.2019Odluka o odabiru / poništenju
27.11.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja