Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0010519
Predmet:PN-T-191/18/TP, VISOKOTLAČNE MAZALICE ZA PODMAZIVANJE SLAVINA PN-T-191/18/TP
 
9.4.2018Odluka o početku postupka nabave
24.4.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
16.5.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.6.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
18.6.2018Odluka o odabiru / poništenju
25.7.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja