Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0027372
Predmet:PERIODIČKI PREGLED I ODRŽAVANJE OPREME, INSTALACIJA I OBJEKATA ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA PN-T-362/15-ŽF
 
29.7.2015Odluka o početku postupka nabave
3.8.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
26.8.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.9.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.9.2015Odluka o odabiru / poništenju
29.9.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja