Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S 0F5-0026686
Predmet:STRUČNI NADZOR IZGRADNJE MP ZLOBIN-BOSILJEVO DN 800/100 PN-I-417/23-DT
 
14.6.2023Odluka o početku postupka nabave
15.6.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
26.6.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
29.6.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.8.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
30.8.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
1.9.2023Odluka o odabiru / poništenju
23.10.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja