Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0014444
Predmet:USLUGA STROJARSKOG ODRŽAVANJA U REGIJAMA TRANSPORTA PLINA po grupama kako slijedi: PN-T-102/175/15-MV
 
12.3.2015Odluka o početku postupka nabave
7.4.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.4.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.5.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.5.2015Odluka o odabiru / poništenju
3.7.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja