Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-121462-010610
Predmet:GRAĐEVINSKA ZAŠTITA PLINOVODA REGIJE TRANSPORTA PLINA ISTOČNA HRVATSKA NA KRIŽANJU SA KANALIMA PN-T-238/10-MM
 
14.5.2010Odluka o početku postupka nabave
2.6.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
16.6.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.7.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
6.7.2010Odluka o odabiru / poništenju
8.9.2010 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja