Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S 0F5-0011120
Predmet:Istovar, manipulacija, slaganje u hrpe i skladištenje čeličnih cijevi za magistralni plinovod Zlobin - Bosiljevo DN 800/100 PN-I-223/23-DT
 
8.3.2023Odluka o početku postupka nabave
8.3.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
15.3.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
20.3.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja