Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0006814
Predmet:ODRŽAVANJE MIKROVALNIH LINKOVA I UHF BAZNIH POSTAJA PN-STU-162/16-ŽF
 
18.3.2016Odluka o početku postupka nabave
31.3.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.5.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.5.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
16.5.2016Odluka o odabiru / poništenju
24.6.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja