Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-116408-200411
Predmet:Kupnja prirodnog plina za inicijalno punjenje novoizgrađenih plinovoda PN-I-044/207/11-GB
 
23.3.2011Odluka o početku postupka nabave
21.4.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
31.5.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.6.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.6.2011Odluka o odabiru / poništenju
8.7.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja