Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-31-V-127428-060711
Predmet:ODRŽAVANJE PIS-A 2011-2012 PN-PF-181/11-MM
 
30.6.2011Odluka o početku postupka nabave
7.7.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.10.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.10.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.10.2011Odluka o odabiru / poništenju
28.10.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja