Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0017155.
Predmet:PREVENTIVNO I INTERVENTNO ODRŽAVANJE AKTIVNE OPREME OPTIČKO-KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA TVRTKE PLINACRO PN-STU-240/19-AB
 
18.4.2019Odluka o početku postupka nabave
25.4.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
16.5.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
29.5.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3.6.2019Odluka o odabiru / poništenju
2.7.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja