Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-T-026/028/036/038/058/13-MM
Predmet:OBILJEŽAVANJE TRASA I KORIDORA CJEVOVODA ZA REGIJE TRANSPORTA PLINA PN-T-026/028/036/038/058/13-MM
 
25.1.2013Odluka o početku postupka nabave
12.2.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.3.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
18.4.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
18.4.2013Odluka o odabiru / poništenju
1.7.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja