Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-T-602/13-MM
Predmet:PRIJENOSNI ANALIZATOR TOČKE ROSIŠTA VODE U PRIRODNOM PLINU PN-T-602/13-MM
 
25.9.2013Odluka o početku postupka nabave
4.10.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.10.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.11.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
6.11.2013Odluka o odabiru / poništenju
16.12.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja