Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0043452
Predmet:PN-UP-528/14/TP, PISAČI I SCANERI PN-UP-528/14/TP
 
9.9.2014Odluka o početku postupka nabave
17.9.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.10.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.10.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.10.2014Odluka o odabiru / poništenju
26.11.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja