Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0099742
Predmet:PN-T-739/13/TP, ELEKTROMATERIJAL ZA POTREBE SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-739/13/TP
 
2.12.2013Odluka o početku postupka nabave
6.12.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.1.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.1.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.1.2014Odluka o odabiru / poništenju
10.3.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja