Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 015-0016430
Predmet:PN-SKU-113/13/TP, USLUGE OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJE VOZILA U LEASINGU PN-SKU-113/13/TP
 
4.2.2013Odluka o početku postupka nabave
22.2.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.2.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.2.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.2.2013Odluka o odabiru / poništenju
20.3.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja