Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0002315
Predmet:LICENČNO ODRŽAVANJE I PODRŠKA „IBM“ SOFTVERSKIH SUSTAVA PN-STU-829/17-LR
 
16.1.2018Odluka o početku postupka nabave
30.1.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
21.2.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.2.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.2.2018Odluka o odabiru / poništenju
26.3.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja