Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0086951
Predmet:SERVIS I ZAMJENA ELEKTROMOTORNIH POGONA PN-T-625/13-ŽF
 
2.10.2013Odluka o početku postupka nabave
18.10.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.11.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.11.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.12.2013Odluka o odabiru / poništenju
31.12.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja