Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0000267
Predmet:SNIMANJE STANJA STJENKI PLINOVODA - IN LIN INSPEKCIJA PN-T-678/19-AS
 
3.12.2019Odluka o početku postupka nabave
12.12.2019 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
12.12.2019 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
2.1.2020 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
7.1.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
18.2.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
26.3.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.4.2020Odluka o odabiru / poništenju
5.6.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja