Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:https://ponuda-jn.nn.hr/eTender.aspx?id=BFF82C97-5C7A-4043-A2F5-7FD4EB8896EB&action=show
Predmet:PN-R-597/10-VLB; STUDIJA IZVODLJIVOSTI ZA KORIDOR PODMORSKIH DIONICA PLINOVODA IAP I STUDIJE HGM IZMJERE NA PODMORSKIM DIONICA BUDUĆEG PLINOVODA IAP PN-R-597/10-VLB
 
8.12.2010Odluka o početku postupka nabave
20.12.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
21.1.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.1.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.1.2011Odluka o odabiru / poništenju
8.3.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja