Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-135664-130911
Predmet:ZIMSKA SLUŽBA U 2011/2012 GODINI - SREDIŠNJA HRVATSKA; GRUPA 1. - 629 - PJ MOSLAVINA, GRUPA 2. - 631 - PJ PODRAVINA, GRUPA 3. - 632 - PJ POSAVINA PN-T-629,631,632/11-LR
 
1.9.2011Odluka o početku postupka nabave
14.9.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.10.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
8.11.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
8.11.2011Odluka o odabiru / poništenju
15.12.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja