Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0056365
Predmet:PN-T-382/382/391/393/394/13/TP, ZIMSKA SLUŽBA U 2013/2014 PN-T-382/382/391/393/394/13/TP
 
13.6.2013Odluka o početku postupka nabave
21.6.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.7.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
8.8.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
19.8.2013Odluka o odabiru / poništenju
25.9.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja