Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:PN-T-101/19/TP, GODIŠNJI PREGLED, BAŽDARENJE I SERVISIRANJE LBC UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-101/19/TP
 
4.3.2019Odluka o početku postupka nabave
28.3.2019 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
1.4.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.5.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.5.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.5.2019Odluka o odabiru / poništenju
18.6.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja