Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-144808-071210
Predmet:OBNOVA SOFTVERSKIH LICENCI PN-PF-593/10-LR
 
2.12.2010Odluka o početku postupka nabave
8.12.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.12.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
12.1.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.1.2011Odluka o odabiru / poništenju
15.3.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja