Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-T-409/13-MM
Predmet:PRIJENOSNI ANALIZATOR TOČKE ROSIŠTA VODE U PRIRODNOM PLINU PN-T-409/13-MM
 
2.7.2013Odluka o početku postupka nabave
5.7.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
25.7.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
1.8.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
1.8.2013Odluka o odabiru / poništenju
22.8.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja