Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0001189
Predmet:REKONSTRUKCIJA MRS IVANJA REKA PN-I-719/18-DT
 
27.12.2018Odluka o početku postupka nabave
4.1.2019 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
14.1.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.2.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
30.4.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.4.2019Odluka o odabiru / poništenju
25.7.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja