Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0004670
Predmet:ODRŽAVANJE HARDWARE / SOFTWARE-a I KOMPLETIRANJE OPREME KATODNE ZAŠTITE PN-T-168/17-ŽF
 
1.3.2017Odluka o početku postupka nabave
15.3.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.4.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
10.5.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.5.2017Odluka o odabiru / poništenju
13.6.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja