Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-102278-210111
Predmet:PREMJEŠTANJA CIJEVI SA DEPONIJA ĐURĐENOVAC, SIBINJ I OGULIN NA DEPONIJ LUČKO PN-I-716/10-DT
 
24.3.2011Odluka o početku postupka nabave
30.3.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.4.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.4.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.4.2011Odluka o odabiru / poništenju
26.5.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja