Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S 0F5-0003602
Predmet:ODRŽAVANJE SUSTAVA DALJINSKOG OČITAVANJA PN-O-794/22-ŽF
 
9.1.2023Odluka o početku postupka nabave
18.1.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
18.1.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
24.1.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
30.1.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.2.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
9.3.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.3.2023Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja