Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0034537
Predmet:NABAVA SPECIJALISTIČKOG ALATA ZA SERVIS REDUKTORA I REDUKCIJSKIH LINIJA TIPA „TARTARINI" PN-T-409/14-LR
 
1.7.2014Odluka o početku postupka nabave
15.7.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.8.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.8.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
8.8.2014Odluka o odabiru / poništenju
9.9.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja