Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S F15-0006341
Predmet:USLUGA PRAVNOG ZASTUPANJA U SUDSKIM POSTUPCIMA BROJ P-209/17 I P-117/20 PN-P-024/23-AB
 
24.1.2023Odluka o početku postupka nabave
14.2.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.2.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
10.2.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.2.2023Odluka o odabiru / poništenju
8.3.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja