Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-124997-150611
Predmet:GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE I GRAĐEVINSKI POPRAVCI U REGIJI SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-114/11-MM
 
26.4.2011Odluka o početku postupka nabave
16.6.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.7.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.7.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.7.2011Odluka o odabiru / poništenju
5.9.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja