Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0006842
Predmet:TONERI ZA PISAČE, TELEFAKS I FOTOKOPIRNE UREĐAJE PN-TONERI/13-LR
 
7.12.2012Odluka o početku postupka nabave
28.1.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
18.2.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
1.3.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.3.2013Odluka o odabiru / poništenju
4.6.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja