Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S 0F5-0020386
Predmet:UGRADNJA ZAŠTITNE KOLONE NA PLINOVODU DN 500 VIROVITICA-KUTINA PN-T-146/22-SP
 
11.5.2022Odluka o početku postupka nabave
19.5.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.6.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.7.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.7.2022Odluka o odabiru / poništenju
19.8.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja