Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0042473
Predmet:IMPLEMENTACIJA PISMOHRANE PN-UP-393/14-MM
 
3.9.2014Odluka o početku postupka nabave
10.9.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
30.9.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.10.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.10.2014Odluka o odabiru / poništenju
13.11.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja