Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0010863
Predmet:PRETPLATA NA USLUGE MICROSOFT PRODUKATA PN-UP-279/16-MV
 
13.5.2016Odluka o početku postupka nabave
19.5.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.6.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
9.6.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.6.2016Odluka o odabiru / poništenju
1.7.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja