Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0045751
Predmet:INTERVENCIJE NA KOTLOVNICAMA PN-T-419/12-LR
 
26.6.2012Odluka o početku postupka nabave
30.7.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.8.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.9.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.9.2012Odluka o odabiru / poništenju
21.11.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja