Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0013987
Predmet:CIJEVI PREMA API 5L PN-T-417/16-MB
 
20.6.2016Odluka o početku postupka nabave
24.6.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.7.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.8.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
19.8.2016Odluka o odabiru / poništenju
7.9.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja